Czym właściwie jest coaching?

Coaching jest jedną z form rozwoju osobistego, w której Coach pomaga Ci przemieszczać się naprzód w określonym kierunku. Zwykle coaching przybiera formę konwersacji, w której Coach obserwuje, pyta, słucha i daje feedback, by umożliwić Ci rozwój większej samoświadomości, zidentyfikować rozwiązania i cele, które poprawią jakość Twojego życia. Coaching jest procesem odnajdywania rozwiązań i osiągania celów. Coaching wspiera Cię w stawianiu czoła wyzwaniom. Jak coaching może Ci pomóc? Może odblokować Twój potencjał.

Na początku procesu coach pomaga Ci zdefiniować Twoje cele, a potem wspiera cię w osiąganiu ich, między innymi poprzez wypracowywanie strategii, która pozwoli Ci pozostać na ścieżce prowadzącej do tego, czego naprawdę chcesz.

Jeżeli poszukujesz znaczącej zmiany w życiu, albo jeżeli po prostu chcesz prowadzić życie bardziej świadome/skoncentrowane/ energiczne/żywiołowe, coaching może pomóc Ci to osiągnąć!!!

Coaching pomoże Ci zachować równowagę między pracą, rodziną, wymaganiami społecznymi, wypoczynkiem i zainteresowaniami duchowymi.

Jeżeli kiedykolwiek czułeś, że czegoś w Twoim życiu brakuje, albo że chciałbyś być inny w jakimś obszarze swego życia, lub robić coś innego ale nie jesteś pewien od czego zacząć, to coaching może być dobrym punktem startu i uporządkowania Twych potrzeb.

Zarówno wtedy, kiedy jesteś przekonany o swojej tożsamości seksualnej/płciowej jak i wtedy, kiedy jeszcze tego do końca nie wiesz, LGBT Coaching może pomóc Ci przeżyć życie bardziej autentycznie i osiągnąć spełnienie.

Skontaktuj się z LGBT Coachem, by uzyskać więcej informacji